Naši lékaři

MVDr. Dalibor Sova absolvoval Vysokou školu veterinární v Brně, obor všeobecné veterinární lékařství v roce 1986

Věnuje se všeobecné medicíně psů a koček a chirurgii měkkých tkání


MVDr.Jakub Sova absolvoval Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně v roce 2018, poté pracoval na referenční klinice pro Moravskoslezský kraj v Ostravě-Mariánských horách, od července 2021 pracuje v naší ordinaci.

                                                   MVDr. Kristýna Všetečková - externí spolupráce v  kardiologii -                                                                   absolvovala Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně v roce 2018                                     


MVDr. Veronika Lesiuková (nyní na mateřské dovolené) absolvovala Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně v roce 2015, od té doby pracuje jako veterinární lékař malých zvířat.

  • 2015 - 2017 Praktický veterinární lékař, Veterinární klinika Minář, Nový Malín
  • 2009 - 2015 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
  • 2014 odborná stáž na veterinární klinice pro malá zvířata VetsNowRefferals, Swindon
  • 2012 - 2014 odborná stáž na veterinární klinice Jaggy, Brno na oddělení interní medicíny

Zájmy: 

  • Interní medicína psů a koček, akutní medicína, stomatologie, medicína exotických zvířat
  • Absolvován seminář Stomatologie pro praktické veterinární lékaře, Seminář akutní medicíny pro malá zvířata
  • Péče o pohybový aparát - absolvován certifikovaný kurz dornovy metody a kurz dogfitness

Koníčky: 

  • australský ovčák Lex, anglický pointer Rimi, kříženec Shenzi, sport všeho druhu, výlety do přírody